Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Bạn Huy.

Nay bạn Huy đã đầy tháng. Tên chính thức trong khai sinh là Phạm Quốc Huy. Phạm Quốc là phần đầu giống nhau của họ Phạm Quốc đến bạn Huy là đời thứ 3. Huy là tên mẹ và ba bạn ghép lại mà thành.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.