Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Hàm con: Tạo, gán gọi hộp thoại.

Bắt đầu loạt bài về tạo các hàm con và ứng dụng theo kiểu không giống ai của Du782006. Hôm nay là loạt các hàm tạo, gán gọi hộp thoại.(defun c:ght ()
(duy:vht_modau "Hop thoai thu nghiem")
(duy:vht_modaucotbao "Test thu cac chuc nang")
(duy:vht_dongtextg "Ung dung ham con:")
(duy:vht_dongtext "Tao, gan thao tac cho hop thoai")
(duy:vht_dongtext "bang aultolisp")
(duy:vht_ketthuccothang)
(duy:vht_modauhangbao "cac nut")
(duy:vht_nut "Ve circle" "tacdung1" "0")
(duy:vht_nut "Ve line" "tacdung2" "0")
(duy:vht_ketthuccothang)
(duy:vht_ketthuc "x" "---o0o-duy782006-o0o---")
(duy:vht_goihopthoai)
)

-Đoạn lisp trên sẽ phụ trách việc tạo gán, gọi làm cho xuất hiện hộp thoại như trên, nghĩa là gán luôn chức năng khi nhấn vào nút sẽ thực hiện thao tác luôn. Tạm thời mình chỉ mới viết cho xuất hiện các text, nà nút gọi lệnh các thứ khác sẽ từ từ làm tiếp.
-Cách ứng dụng:

A. Một hộp thoại tối thiểu sẽ có tên hộp thoại. 1 nút dùng thoát hộp thoại. Ở đây mình cung cấp hàm duy:vht_modau và duy:vht_ket thuc chỉ cần 2 hàm này sẽ có 1 hộp thoại đơn giản nhất.

1. duy:vht_modau
Tác dụng: bắt đấu 1 hộp thoại.
Cú pháp: (duy:vht_modau “tieu de”)
Trong đó “tieu de” do bạn nhập vào và hiển thị phía trên hộp thoại

2. duy:vht_ketthuc
Tác dụng : kết thúc 1 hộp thoại bao gồm 1 nút thoát và 1 dòng giới thiệu tác giả
Cú pháp: (duy:vht_ketthuc “ten nut” “tacgia”)
Trong đó “ten nut” do bạn nhập vào và hiển thị trên nút thoát. “tac gia” do bạn nhập vào và hiển thị là 1 text nằm phía trên nút thoát.

3. duy:vht_nutthoat
Tác dụng: tạo 1 nút tác dụng thoát hộp thoại
Cú pháp: (duy:vht_nutthoat “ten nut”)
Trong đó “ten nut” do bạn nhập vào và hiển thị trên nút thoát

4. duy:vht_ketthuckhongnut
Tác dụng: dùng kết thúc 1 hộp thoại mà ko kèm theo nút thoát
Cú pháp: (duy:vht_ketthuckhongnut “tac gia”)
Trong đó “tac gia” do bạn nhập vào và hiển thị là 1 text nằm phía dưới cùng hộp thoại.

5. duy:vht_dongtext
Tác dụng: dùng viết 1 dòng text canh lề trái lên hộp thoại
Cú pháp: (duy:vht_dongtext “noi dung”)
Trong đó “nội dung” do bạn nhập vào và hiển thị trên hộp thoại

6. duy:vht_dongtextg
Tác dụng: dùng viết 1 dòng text canh lề giữa lên hộp thoại
Cú pháp: (duy:vht_dongtextg “noi dung”)
Trong đó “nội dung” do bạn nhập vào và hiển thị trên hộp thoại

7. duy:vht_nut
Tác dụng: tạo 1 nút gọi lệnh lisp trên hộp thoại (lưu ý là gọi lệnh bạn nhé)
Cú pháp: (duy:vht_nut “ten nut” “ten lenh” “do rong”)
Trong đó “ten nut” do bạn nhập vào và hiển thị trên nút , “ten lenh” do bạn nhập khi nhấn vào nút thì thoát hộp thoại và thực hiện hàm này. “do rong” do mình nhập vào tương ứng giá trị whit khi thết kế hộp thoại mình ko thấy tác dụng cái này rỏ lắm nhưng cứ chuẩn bị cho nó đủ thông số cấu tạo.

8. duy:vht_viettext
Tác dụng: tạo 1 ô cho phép bạn nhập text. Và nhận giá trị nhập cho biến “gia tri” cho phép chỉ định giá trị mặc định nếu chưa tồn tại.
Cú pháp: (duy:vht_viettext “tieu de” “gia tri” “mac dinh” “do rong”)

9. duy:vht_modauhang
Tác dụng: sắp xếp các thứ sau nó thành hàng.

10. duy:vht_modaucot
Tác dụng: sắp xếp các thứ sau nó thành cột.

11. duy:vht_modauhangbao
Tác dụng: sắp xếp các thứ sau nó thành hàng nằm trong 1 hình chử nhật.
Cú pháp (duy:vht_hangbang “tieu de”)
Trong đó tieu đề do bạn nhập vào và hiển thị phía trên bên phải hình chử nhật, nếu ko muốn hiển thị gì thì nhập “”.

12. duy:vht_modaucotbao
Tác dụng: sắp xếp các thứ sau nó thành cột nằm trong 1 hình chử nhật.
Cú pháp (duy:vht_cotbang “tieu de”)
Trong đó tieu đề do bạn nhập vào và hiển thị phía trên bên phải hình chử nhật, nếu ko muốn hiển thị gì thì nhập “”.

13. duy:vht_ketthuccothang
Tác dụng: kết thúc cột hoặc hàng tạo bằng 4 hàm phía trên

14. duy:vht_image
Tác dụng hiển thị 1 ảnh sld có sẳn.
Cú pháp: (duy:vht_anh “tieu de” “do rong” “do cao” “maunen” “duong dan” )
Trong đó: tieu de do bạn nhập vào gì cũng được miển trong 1 hộp thoại đừng có trùng nhau. Do rong là độ rộng của ảnh. Do cao là độ cao của ảnh. Duong dan là đường dẩn đầy đủ có cả .sld của ảnh. Mau nen là màu nến của ảnh (nếu muốn giống i màu hộp thoại thì nhập “-15”.

14. duy:vht_imagev
Tác dụng giống bên trên nhưng ko phải nhập dường dẩn mà là tên 1 ký hiệu mình chuẩn bị sắn (cái này vẽ vector trực tiếp) 10 ký hiệu . Bạn gỏ lệnh GTKH để xem hình và tên dùng gọi hình này.
Cú pháp: giống bên trên nhung thay “duong dan” bằng “kyhieu”


15. duy:vht_goihopthoai
Tác dụng: hoàn tất quá trình tạo gán và gọi hộp thoại.

*Ở đây mình làm file tạo hộp thoại riêng và file vẽ ký hiệu riêng nếu bạn nào ko dùng ký hiệu có sẳn thì ko cần load file ký hiệu cho nặng máy.

*Them 1 ứng dụng ăn non cho cái này là hàm tạo bảng thông báo với các ký hiệu kèm theo.
Cú pháp: (duy:vht_goithongbao “tieu de” “noi dung” “ky hieu” “do rong” “tacgia”)

Ví dụ:
(duy:vht_goithongbao “Chao ban” “Cam on ban a quan tam den chu de” “dau!” “4” “---Duy782006---”)
Thì ra như sau:
Giới thiệu thêm 10 icon mới vẽ. Xem ten bằng lệnh GTKHF.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.