Chào bạn! Mình tạo Blog này để lưu giữ những bài viết của mình trên các diển đàn khác và vài tư liệu cá nhân. Chúc bạn vui khi ghé blog này.
(Đề phòng ai đó muốn mua quà tặng hoặc chiêu đãi mình).
-Quần áo thích JOHN HENRY: Áo thun cỡ M; Áo sơ mi dài tay cỡ S, ngắn tay cỡ M; Quần cỡ 29.
-Ăn vặt thích: Lựu; Sapoche; Hồng giòn; Bưởi; Thanh long.
-Món ăn chính thích: Mỳ Quảng; Bánh xèo; cơm chiên; xôi không + trứng tráng.
-Tạp chí thích: Văn nghệ quân đội; tạp chí kiến trúc; nhà đẹp; làm bạn với máy tính.
-Ca sỹ thích: Quang Dũng; Minh Quân; Đàm Vĩnh Hưng; Cao Thái Sơn; Ngọc Khuê;
Lê Cát Trọng Lý; Tuấn Ngọc.
1. Mình sẽ ko trả lời đồng thời xoá mọi câu hỏi với vai trò nặc danh. Các bạn vui lòng đọc thông báo trước khi đặt câu hỏi!
.
2. Mình đã trang bị đủ công cụ để tương tác với các bạn. Đừng bảo mình gửi mail hoặc liên hệ với các bạn khi các bạn nhờ mình!

Scale theo một phương.

23:23 Được đăng bởi Phạm Quốc Duy

Cái này viết đã lâu. The yêu cầu của bạn đọc mình up lên ai dùng thì dùng nhé.
*Giải nén ra bạn được 1 file lsp và 1 file dcl. File lisp thì để đâu cũng được còn file dcl thì để chổ nào cho cad tìm thấy (nằm trong Support File Search Path)
-Tên lệnh SCXY.
-Chọn đối tượng.
-Chọn điểm chuẩn (để phóng).
-Lên cái bảng như này.

*Bạn chọn Pick thì nó thoát khỏi bảng:
-Bạn vẽ hình chử nhật chuẩn (pick 2 điểm góc)
-Bạn vẽ hình chử nhật đến (pick 2 điểm góc)
Xong!
*Nếu muốn nhập tỉ lệ thì nhập giá trị vào 2 ô trên.
-Mặc định tỉ lệ theo 2 trục điều là 1.
-Giá trị nhập có thể theo dạng : 0.2 hoặc 2/3 gì cũng được.
-Nhấn nút Dong y.
Xong!
*Lưu ý khi chọn chế độ pick điểm thì các giá trị trong 2 ô là bao nhiêu kệ lisp sẽ không quan tâm tới 2 giá trị này.
File lisp.
Bạn copy nội dung và tạo file lisp hoặc tải về phía dưới nhé!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(DEFUN c:scxy()
(setq oldvalue (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq donvi (/ (getvar "viewsize") 40))
(princ "Chon doi tuong can scale: ")
(setq ss (ssget))
(setq dc (getpoint "\nChon diem goc: "))
(setq diemvt1 (polar dc pi donvi))
(setq diemvt2 (polar dc (* 2 pi) donvi))
(setq diemvt3 (polar dc (/ pi 2) donvi))
(setq diemvt4 (polar dc (- 0 (/ pi 2)) donvi))
(grdraw diemvt1 diemvt2 2)
(grdraw diemvt3 diemvt4 2)
(scxyg)


(princ)
)

;;;;;;;;;;;;;
(defun scxyp ()
(setq diem1 (getpoint "\nDiem thu nhat cua hinh chu nhat chuan: "))
(setq diem2 (getcorner diem1"\nDiem thu hai cua hinh chu nhat chuan: "))
(setq diem11 (list (car diem1) (cadr diem2)))
(setq diem22 (list (car diem2) (cadr diem1)))
(grdraw diem1 diem11 3)
(grdraw diem11 diem2 3)
(grdraw diem2 diem22 3)
(grdraw diem1 diem22 3)
(setq daichuany (distance diem1 diem22))
(setq daichuanx (distance diem2 diem22))

(setq diem1 (getpoint diem1"\nDiem thu nhat cua hinh chu nhat den: "))
(setq diem2 (getcorner diem1"\nDiem thu hai cua hinh chu nhat den: "))
(setq diem11 (list (car diem1) (cadr diem2)))
(setq diem22 (list (car diem2) (cadr diem1)))
(grdraw diem1 diem11 4)
(grdraw diem11 diem2 4)
(grdraw diem2 diem22 4)
(grdraw diem1 diem22 4)
(setq daideny (distance diem1 diem22))
(setq daidenx (distance diem2 diem22))
(setq tilex (/ daidenx daichuanx))
(setq tiley (/ daideny daichuany))
(command "block" "blocktrunggian" dc ss "")
(Command "Insert" "blocktrunggian" dc tiley tilex 0 "")
(Command "Explode" "last")
(Command "Purge" "B" "blocktrunggian" "Y" "Y")
(setvar "CMDECHO" oldvalue)
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA**")
(princ)
)
;;;;;;;;;;;;;
(defun scxyg ()

(setq tilexb "1")
(setq tileyb "1")

(setq DCL_ID (load_dialog "scalexy.DCL"))
(new_dialog "tilescxy" DCL_ID)
(setq dial(load_dialog "scalexy.dcl"))

(action_tile "btn_pick" "(done_dialog 1)")
(action_tile "btn_dongy" "(done_dialog 2)")
(action_tile "btn_thoi" "(done_dialog 3)")
(set_tile "tilexb" tilexb)
(action_tile "tilexb" "(setq tilexb (get_tile \"tilexb\"))")
(set_tile "tileyb" tileyb)
(action_tile "tileyb" "(setq tileyb (get_tile \"tileyb\"))")

(setq phepchon (start_dialog))
(cond

((= phepchon 1) (scxyp))
((= phepchon 2) (dongysc))
((= phepchon 3) (thoi))
)
(Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun dongysc ()
(setq tilex tilexb)
(setq tiley tileyb)
(command "block" "blocktrunggian" dc ss "")
(Command "Insert" "blocktrunggian" dc tiley tilex 0 "")
(Command "Explode" "last")
(Command "Purge" "B" "blocktrunggian" "Y" "Y")
(setvar "CMDECHO" oldvalue)
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA**")
(Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun thoi ()
(xlbqpqd32)
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI")
(Princ)
)
File Dcl.
Bạn copy nội dung và tạo file DCL tên scalexy hoặc tải về phía dưới nhé!

tilescxy : dialog {
label = "Nhap ti le scale";


: column {

: edit_box {
key = "tileyb";
label = "Ti le theo truc x";
}
: edit_box {
key = "tilexb";
label = "Ti le theo truc y";
}

: button {
label = "Pick diem";
key = "btn_pick";
width = 8;
}
: button {
label = "Dong y";
key = "btn_dongy";
width = 8;
}
: default_button {
is_cancel = true;
label = "Thoi";
key = "btn_thoi";
width = 8;
}
}
}

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.

Lưu trữ các nội dung hay dùng cho bài viết
Giới thiệu tác giả!
Họ & tên: Phạm Quốc Duy
Sinh ngày: 08/08/1978
Quê: Tỉnh Quảng Ngãi
Giới tính: Nam
Tình trạng: Đã cưới
Nghề nghiệp: Kiến trúc Sư
Sở trường: Im lặng
Nhược điểm: vô số
Lá cải net và "bình lựng" của Duy782006
Hồng Nhung từng bị cấm hát >>> Sao không ai cấm cái tiêu đề hông dính gì tới bài viết này giùm tui cái.
*Không dám bàn sâu vào nội dung. Ở đây Duy782006 bày tỏ sự "ngưỡng mộ một cách sâu sắc" đến các cá nhân "kiệt sức" đã giật những cái tít lá cải góp phần xây dựng khu vườn cải trê net hiện nay.