Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Chúc.


Xuân thời đã đến, tết thời chưa.
Thưởng tết thì chưa, lương lại thưa.
(Nghị quyết năm nay kiềm lạm phát,
nghe "hứa" sang năm tiếp tục kiềm)

Chúc cho tư vấn cùng với các
phía có liên quan đến việc kiềm.
Ráng hết năm nay rồi lại sẽ
cố tiếp sang năm mới (Nhâm Thìn).

Lại chúc bà con đang lặn ngụp
trong lạm, trong tăng với cả suy.
Sang năm sẽ thôi không lặn nửa.
Cùng nhau ta sẽ chuyễn sang bơi.

Vài dòng vui vẻ cho quên khổ.
Nay chúc mọi người một mùa xuân.
Cái gì cũng được nhiều vô số.
Bắt ghế rung chân đón tết rồng.(Vừa viết nóng hổi bởi Duy782006)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.