Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Lisp tạo và chỉnh sửa menu.

*Thấy yêu cầu làm menu bằng lisp cũng hay hay mình làm 1 cái như này.
-Load cái bên dưới về giải nén ra thư mục MENU chép vào ổ C.
-AP file themmenu.lsp lên sẽ được menu như này.

-Mình chuẩn bị sẳn 4 lệnh:
+Tạo mục mới. Lệnh sẽ hỏi chuổi hiển thị ở menu và tên lệnh thực hiện lisp sẽ tạo ra mục mới trong menu.
+Tạo đường phân cách.
+Chèn 1 dòng mờ dùng làm tiêu để hay chju1 thích.
+Xóa nội dung menu.
Chúc các bạn vui với ứng dụng này. Hạn chế là mình chưa tìm cách tạo menu sếp lớp và xóa từng mục menu được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.