Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Copy xong thì lưu nhóm đối tượng sau cùng thành đối tượng vừa chọn.

Mổi khi bạn dùng lệnh COPY xong thực hiện lệnh khác muốn chọn đối tượng vừa chọn trước thì dùng tham số P, muốn chọn đối tượng vừa tạo ra thì dùng tham số L, nhưng cái ông L này chỉ chọn được mổi cái đối tượng mới nhất thôi chứ ko có được 1 nhóm đối tượng mới nhất. Bạn ưng chọn được nhóm đối tượng mới nhất sinh ra bởi lệnh copy chứ gì? Dùng cái này nhé:
Thay vì dùng COPY thì dùng CPP của duy782006 nì thì sau đó dù bất cứ lệnh gì bạn gọi tham số P nó sẽ chọn cái nhóm đối tượng tạo ra sau cùng cho bạn.
Bạn copy nội dung và tạo file lisp hay tải file về cũng được!

(defun c:cpp ( )
(Prompt "\nchon doi tuong")
(Setq dtgoc (Ssget))
(setq a (getpoint "\nChon diem chuan: "))
(setq b (getpoint a"\nCopy den diem: "))
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command ".move" dtgoc "" a b)
(command ".copy" dtgoc "" b a)
(setq a b)
(setvar "osmode" oldos)

(while (setq b (getpoint a"\nCopy den diem : "))
(setq oldos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command ".move" dtgoc "" a b)
(command ".copy" dtgoc "" b a)
(setq a b)
(setvar "osmode" oldos)
)
(command "undo" "end")

(Princ)
)

3 nhận xét:

  1. Ho va ten day du: Nguyen Thu Hien; Nickname: Micky, Que quan: TP Quang Ngai, Nghe nghiep: Sinh vien, So thich: shopping. Gia dinh co 4 nguoi gom: bo, me, 1 chi gai va e. Da khai bao rat thanh that. Chuc a an tet vui ve va nhan dc nhieu "lucky money" nhe

    Trả lờiXóa
  2. Oạch. Thế anh nhầm, tại tưởng người khác nên mới bảo thế. Anh sorry nhé! Thu Hien năm mới vui vẻ nhé.................... nhưng mà vẩn hơi nghi ngờ hớ hớ.

    Trả lờiXóa
  3. Tin hay ko tuy a, a co quyen nghi ngo... The a tuong la ai? Noi thu e quen ko, biet dau...

    Trả lờiXóa

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.