Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Cách làm 1 bộ lisp di động.

*Bạn có trong tay một bộ lisp ưng ý và dùng đã quen. Đôi lúc bạn ngồi 1 máy khác cảm thấy rất bất tiện, cài lisp của mình vào thì sợ ảnh hưởng đến người khác.
*Mình cũng bị tình trạng này và đến nay đã tìm ra cách giải quyết nên khoe với mọi người. Cách này mình gọi là lisp di động.
-Nhiều bạn sẽ nghỉ lisp thì để đâu cũng không quan trọng chỉ cần load lên thôi có gì phải tinh vi,,,,,,,,,,, Vấn đề là lisp nhiều khi không đơn thuần chỉ là các file lisp mà còn rất nhiều thứ kèm theo ví dụ:
+File dwg dùng chèn vào phục vụ nhu cầu nào đó của lisp.
+File dcl dùng hiển thị hộp thoại.
+Các file sld dùng cho hộp thoại và các mục đích trang trí, minh họa khác.
Nói chung là có rất nhiều loại file kèm theo cần phải dùng trong ứng dụng lisp.

-Thông thường người viết lisp có hai cách ứng xử với các file này:
+Chỉ đích danh file với đầy đủ đường dẩn ví dụ:
(command ".INSERT" "C:\\tienich\\dwg\\cott.dwg" (list (car a)(cadr a)) 1 1 0)
+Chỉ tên file không có đường dẩn và tạo Support File Search Path đến thư mục chứa file ví dụ:
(command ".INSERT" "cott.dwg" (list (car a)(cadr a)) 1 1 0)
Và Add thư mục C:\\tienich\\dwg\\ vào Support File Search Path.
-Cả hai trường hợp trên phù hợp khi lisp nằm cố định trên máy. Bây giờ bạn chép tất cả vào CD hoặc USB để đem nó đi máy khác thì đường dẩn sẽ không còn ổn định (mổi máy mổi khác) Tôi xin trình bày cách mà tôi áp dụng cho ứng dụng lisp của mình như sau:

-Tổ chức một thư mục tổng (tôi đặt tên tienich).Bên trong là các thư mục con theo từng loại file (để dể kiểm soát) ví dụ tôi đặt như sau:
+DWG
+DCL
+LENH
+FLIEHETHONG

-Tạo 1 file bất kỳ tốt nhất nên là file có định dạng đặt biệt chút cho đở nhầm lẩn (trường hợp của tôi là file DUY.ICO). Đặt file này trong thư mục tổng ví dụ: tienich\\duy.ico. Tác dụng của file này tôi sẽ trình bày phía dưới.
-Cải tạo tất cả các dòng trong lisp có liên quan đến file bên ngoài như sau:

(start_image "img_1")
(slide_image 0 0 (dimx_tile "img_1")(dimy_tile "img_1") (strcat odiachay "\\tienich\\dcl\\lgoduy.sld"))
(end_image)

(setq DCL_ID (load_dialog (strcat odiachay "\\tienich\\dcl\\VEKHOIDAC.DCL")))

(command "INSERT" (strcat odiachay "\\tienich\\dwg\\cos") (list (car p0cos)(cadr p0cos)) 1 1 0)

Nghĩa là cần phải xác định biến odiachay thì các dường dẩn đến file mới hoàn thiện.
-Tạo file lisp để khi load lên sẽ làm tất cả các bước sau:
+Xác định biến odiachay.
+Load tất cả các file lsp cần load.
Nội dung như sau:

(setq vitrifilekiemtraduongdan (getfiled "DE XAC DINH DUONG DAN BAN HAY CHON FILE DUY.ICON " "" "ico" 0))
(setq dodaiduongdantienichdocduoc (strlen vitrifilekiemtraduongdan))
(setq dodaiduongdantienichdocduoctru (- dodaiduongdantienichdocduoc 16))
(setq tenodiachay (substr vitrifilekiemtraduongdan 1 dodaiduongdantienichdocduoctru))
(setq odiachay tenodiachay)

(load(strcat odiachay "/tienich/lenh/thuvienndung"))
(load(strcat odiachay "/tienich/lenh/thuvienchitiet"))
(load(strcat odiachay "/tienich/lenh/tienichchonht"))
(load(strcat odiachay "/tienich/lenh/thongke"))


Phần màu xanh dùng để load các file lisp.
Phần màu cam dùng xác định biến odiachay cách làm việc như sau:
+Hiển thị hộp thoại open file với tiêu đề DE XAC DINH DUONG DAN BAN HAY CHON FILE DUY.ICON, định dạng file mặc định là file *.ico.
+Đọc ra đường dẩn đầy đủ của file DUY.ICO.
+Đếm số ký tự trong chuổi vừa thu được.
+Trừ số ký tự đi 16 (là số ký tự của chuỗi tienich\\duy.ico).
+Lấy giá ra chuỗi con của chuổi tên file đầy đủ từ vị trí đầu tiên đến vị trí thứ đã trừ đi 16.
Giá trị này chính là biến odiachay.

*Tất nhiên có nhiều cách hay hơn để làm việc lisp di động này nhưng mình làm được như vậy và dùng thấy rất ổn nên giới thiệu lên đây mong giúp được cho nhửng bạn đang bị vướng vấn đề như mình.
*Tham khảo sản phẩm ở Đây!

1 nhận xét:

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.