Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Hướng dẩn viết lisp bài 26:

Bạn nên theo dỏi theo tên bài viết tăng từ nhỏ tới lớn thì mới đúng trình tự!

Sau khi có đường dẩn 1 file thì có thể làm rất nhiều việc với nó: Ví dụ copy, delete .v.v. Mình có thể thực hiện các lệnh dos từ dòng lệnh lisp bằng cách gọi lệnh shell trước khi gọi lệnh dos.
Để chắc ăn có 1 số bạn trẻ bây giờ không học dos như lớp già tụi mình hồi xưa mình đưa ra 1 số ví dụ dùng lệnh dos để các bạn tham khảo:
1/Tạo thư mục tailieukythuat trong ổ đĩa c
(command "SHELL" "MD C:\\tailieukythuat" )
2/Copy file duy.txt trong thư mục D:\\tailieukythuat vào thư mục C:\\tailieukythuat
(command "SHELL" "copy D:\\tailieukythuat\\duy.txt C:\\tailieukythuat" )
3/Copy tất cả các file trong thư mục D:\\tailieukythuat vào thư mục C:\\tailieukythuat
(command "SHELL" "copy D:\\tailieukythuat\\*.* C:\\tailieukythuat" )
4/Copy file duy.txt trong thư mục D:\\tailieukythuat vào thư mục hiện hành của cad
(command "SHELL" "copy D:\\tailieukythuat\\duy.txt " )
5/Copy tất cả các file trong thư mục D:\\tailieukythuat vào thư mục hiện hành của cad
(command "SHELL" "copy D:\\tailieukythuat\\*.* " )
6/Xóa file duy.txt trong thư mục D:\\tailieukythuat
(command "SHELL" "del D:\\tailieukythuat\\duy.txt" )
7/Xóa tất cả các file trong thư mục D:\\tailieukythuat
(command "SHELL" "del D:\\tailieukythuat\\*.*" )

Đấy ứng dụng lệnh dos vào lisp chủ yếu để tạo thư mục, copy file, xóa file. Có 1 cái hạn chế là không xóa thư mục được nhưng bây nhiêu là đủ dùng rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.