Chào bạn! Mình tạo Blog này để lưu giữ những bài viết của mình trên các diển đàn khác và vài tư liệu cá nhân. Chúc bạn vui khi ghé blog này.
(Đề phòng ai đó muốn mua quà tặng hoặc chiêu đãi mình).
-Quần áo thích JOHN HENRY: Áo thun cỡ M; Áo sơ mi dài tay cỡ S, ngắn tay cỡ M; Quần cỡ 29.
-Ăn vặt thích: Lựu; Sapoche; Hồng giòn; Bưởi; Thanh long.
-Món ăn chính thích: Mỳ Quảng; Bánh xèo; cơm chiên; xôi không + trứng tráng.
-Tạp chí thích: Văn nghệ quân đội; tạp chí kiến trúc; nhà đẹp; làm bạn với máy tính.
-Ca sỹ thích: Quang Dũng; Minh Quân; Đàm Vĩnh Hưng; Cao Thái Sơn; Ngọc Khuê;
Lê Cát Trọng Lý; Tuấn Ngọc.
1. Mình sẽ ko trả lời đồng thời xoá mọi câu hỏi với vai trò nặc danh. Các bạn vui lòng đọc thông báo trước khi đặt câu hỏi!
.
2. Mình đã trang bị đủ công cụ để tương tác với các bạn. Đừng bảo mình gửi mail hoặc liên hệ với các bạn khi các bạn nhờ mình!

Cải tiến lệnh gạch chân text bằng line.

18:26 Được đăng bởi Phạm Quốc Duy

Nhân có người nhờ cải tiến cái lệnh gạch chân text bằng line theo hướng:
-Line thuộc layer hiện hành.
-Chọn lựa gạch dưới hay gạch trên.
-Cho phép điều chỉnh khoảng cách giữa line và text.
Mình đã chỉnh lại và post lên bạn nào có nhu cầu giống thế thì dùng.

Bạn copy nội dung và tạo file lisp hay tải file về cũng được!

;Viet boi: KTS_DUY BINH SON - QUANG NGAI
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Defun c:GCM ( )
(command "undo" "be")
(if (null sochia)(setq sochia 5))
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq i 0)
(setq N (sslength ss))

(initget "Tren Duoi")
(setq kieu (getkword "\nGach phia: Tren/ text: "))

(setq sochiam (dnint "\nKhoang cach line voi text bang do lon text chia "sochia))
(setq sochia sochiam)

(cond
((/= Kieu "Tren")
(gachduoi)
)
((= Kieu "Tren")
(gachtren)
)
)

(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**duy782006.blogspot.com**")
(Princ)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun gachduoi ()
(while (< i N)
(setq TEXTENT (ssname SS i))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "ucs" "object" textent)
(setq tbTB (textbox (list (cons -1 textent)))
ll (car tbTB)
ur (cadr tbTB)
ul (list (car ll) (cadr ur))
lr (list (car ur) (cadr ll))
)
(setq dccc (- (cadr ul) (cadr ll)))
(setq ddccc (/ dccc sochiam))
(command "line" (list (car ll)(- (cadr ll) ddccc)) (list (car ur)(- (cadr ll) ddccc)) "")
(command "ucs" "p")
(setq i (1+ i))
(setvar "osmode" luubatdiem)
)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun gachtren ()
(while (< i N)
(setq TEXTENT (ssname SS i))
(setq luubatdiem (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "ucs" "object" textent)
(setq tbTB (textbox (list (cons -1 textent)))
ll (car tbTB)
ur (cadr tbTB)
ul (list (car ll) (cadr ur))
lr (list (car ur) (cadr ll))
)
(setq dccc (- (cadr ul) (cadr ll)))
(setq ddccc (/ dccc sochiam))
(command "line" (list (car ll)(+ (cadr ur) ddccc)) (list (car ur)(+ (cadr ur) ddccc)) "")
(command "ucs" "p")
(setq i (1+ i))
(setvar "osmode" luubatdiem)
)
)
;---------------------------------------
(defun nstr (stri def)
(princ stri)
(princ "<")
(princ " ")
(princ def)
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr
;--------------------
(defun nstr1 (stri)
(princ stri)
(princ "<")
(princ "Nhap vao")
(princ ">")
(princ ":")
(princ " ")
);defun nstr1
;---------------------
(defun nint (prompt def / temp)
(if def
(setq temp (getint (nstr prompt def)))
(setq def (getint (nstr1 prompt)))
);if def
(if temp
(setq def temp)
def
);if temp
);defun nint
;---------------------
(defun dnint (prompt def / temp)
(if def
(setq temp (getreal (nstr prompt def)))
(setq def (getreal (nstr1 prompt)))
);if def
(if temp
(setq def temp)
def
);if temp
);defun nint
;--------------------
(defun ndist (po prompt def / temp) ;nhan kh/cach va luu gia tri mac dinh
(if def
(setq temp (getdist po (nstr prompt def)))
(setq def (getdist po (nstr1 prompt)))
)if def
(if temp
(setq def temp)
def
);if temp
);defun ndist
;-----------------------------------
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

-Thao tác:
+Nhập lệnh: GCM
+Chọn đối tượng (chọn vô tư lisp tự lọc và nhận các đối tượng text) xong thì enter.
+Lisp hỏi Gach phia: Tren/ text: Bạn nhập T thì gạch trên, D thì gạch dưới (enter sẽ mặc định là gạch dưới).
+Lisp hỏi Khoang cach line voi text bang do lon text chia < 5>: Mặc định khoảng cách line với text là 1/5 độ lớn text muốn thay đổi thì bạn gỏ vào, không thì enter.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.

Lưu trữ các nội dung hay dùng cho bài viết
Giới thiệu tác giả!
Họ & tên: Phạm Quốc Duy
Sinh ngày: 08/08/1978
Quê: Tỉnh Quảng Ngãi
Giới tính: Nam
Tình trạng: Đã cưới
Nghề nghiệp: Kiến trúc Sư
Sở trường: Im lặng
Nhược điểm: vô số
Lá cải net và "bình lựng" của Duy782006
Hồng Nhung từng bị cấm hát >>> Sao không ai cấm cái tiêu đề hông dính gì tới bài viết này giùm tui cái.
*Không dám bàn sâu vào nội dung. Ở đây Duy782006 bày tỏ sự "ngưỡng mộ một cách sâu sắc" đến các cá nhân "kiệt sức" đã giật những cái tít lá cải góp phần xây dựng khu vườn cải trê net hiện nay.