Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Các tiện ích về text 2

*copy text giá trị thay đổi
Tiện ích copy text (có kèm theo các đối tượng khác) giá trị text thay đổi theo hệ số do bạn quyết định (nếu không nói gì thì lisp mặc định giá trị này là +1).

-Tên lệnh: CT (cộng text)
-Thao tác:
+Nhập lệnh CT.
Chon text mau (khi đối tượng chọn không phải là text hoặc chưa chọn được đối tượng thì lisp sẽ hỏi chọn đến khi được thì thôi).
Chon cac doi tuong chep theo... (Các đối tượng này sẽ được copy theo text nếu không cần chép thêm cái gì theo thì enter)
Select objects: 1 found
Select objects:
Don vi cong them la(1): (Nếu muốn thay giá trị cộng thêm thì gõ d enter lisp sẽ hỏi bạn Don vi cong them la <1> : bạn nhập vào và enter lisp sẽ tiếp tục hỏi bạn chọn điểm chuẩn cái này thì giống y như lệnh copy thôi)
Chon diem dat moi :
Chon diem dat moi :
Chon diem dat moi :
Chon diem dat moi :
*Lưu ý giá trị cộng thêm là số, có thể nhận giá trị âm.


**Tiện ích thêm nội dung trước và sau các dòng text:
-Tên lệnh: THEMTEXT (cộng thêm text).
-Thao tác:
+Nhập lệnh: THEMTEXT
+Nhập nội dung muốn thêm phía trước. (không thì enter)
+Nhập nội dung muốn thêm phía sau. (không thì enter)
+Chọn các text muốn thêm.

**Tiện ích bớt số lượng trước và sau các dòng text:
-Tên lệnh: BOTTEXT.
-Thao tác:
+Nhập lệnh: BOTTEXT
+Nhập số lượng ký tự muốn bớt phía trước. (không thì enter)
+Nhập số lượng ký tự muốn bớt phía sau. (không thì enter)
+Chọn các text muốn chỉnh.
*Lưu ý: Khoảng cách cũng tính là 1 ký tự. Khi tổng ký tự muốn bớt trước và sau lớn hơn số ký tự của dòng text thì dỏng text này sẽ giử nguyên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.