Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Linetype: ranh giới

Các line dùng cho ranh giới quy hoạch!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.