Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Menu cad

-Bạn còn có thể gọi 1 menu hình ảnh tại dòng lệnh bằng cách nhập (menucmd "i=tlkt.THUVIEN")(menucmd "i=*")
-Hoặc lưu đoạn lisp như sau thì khi gỏ lệnh tv sẽ gọi menu THUVIEN lên.


(Defun c:tv ( )
(menucmd "i=tlkt.THUVIEN")
(menucmd "i=*")
(Princ) )

-Cách điều chỉnh hiển thị của menu bằng dòng lệnh.
(menucmd "Gtlkt.pop1=-") Tắt menu pop1 thuộc menu tlkt đi.
(menucmd "P15=+tlkt.pop1") Làm xuất hiện menu pop1 thuộc menu tlkt tại vị trí thứ 15 của menu tính từ trái qua phải.
-Cách làm mờ 1 mục của menu:
Ví dụ làm mờ dòng Noi dung dong 4 trong menu tlkt.
+Làm mờ ngay từ khi mới tải lên: Thêm dấu ~ trong dòng định nghĩa menu. ID_a4 [~Noi dung dong 4]^C^C_tenlenh-4
+Làm mờ bằng dòng lệnh sau khi tải lên: dùng dòng lệnh sau.
(MENUCMD "Gtlkt. ID_a4=~")
-Đánh dấu 1 mục của menu: Ví dụ đánh dấu dòng Noi dung dong 4 trong menu tlkt trên.
+Đánh dấu ngay từ khi mới tải lên: Thêm dấu ! trong dòng định nghĩa menu. ID_a4 [!Noi dung dong 4]^C^C_tenlenh-4
+Đánh dấu bằng dòng lệnh sau khi tải lên: dùng dòng lệnh sau.
(MENUCMD "Gtlkt. ID_a4=!")
-Vô hiệu hóa việc đánh dấu, làm mờ 1 mục của menu bằng dòng lệnh. (MENUCMD "Gtlkt. ID_a4=")
*Bây giờ ứng dụng các kiến thức trên vào việc cụ thể nhé:
-Đặt vấn đề: khi viết 1 menu nếu là tiếng việt có dấu thì nhìn có vẻ ngon lành hơn nhưng vấn đề mình muốn nhiều người dùng cái menu của mình mà việc hiển thị được tiếng việt có dấu trên thanh menu thì không phải ai cũng biết cách chỉnh nên nó mà hiển thị không đúng thì càng khó đọc hơn là không có dầu nửa.
-Giải pháp đưa ra là trong menu của mình viết 2 pop có chức năng y hệt nhau 1 cái có dấu và 1 cái không dấu. Trong đó có 1 mục giúp chuyễn qua lại giữa có dấu và không dấu. Ứng dụng dòng tắt và làm xuất hiện menu cho việc này.
-Bây giờ mình sửa cái menu bài trước như sau: (mình bỏ đoạn menu hình ảnh đi nhé)

***MENUGROUP=tlkt
***POP1 ID_1tieude [TLKT]
ID_1a1 [Noi dung dong 1]^C^C_tenlenh-1
ID_1a2 [Noi dung dong 2]^C^C_tenlenh-2
ID_1a3 [Noi dung dong 3]^C^C_tenlenh-3
ID_1a4 [Noi dung dong 4]^C^C_tenlenh-4
[--]
ID_1b1 [->Xep lop]
ID_1b2 [Noi dung lop 1]^C^C_tenlenh-5
ID_1b3 [Noi dung lop 2]^C^C_tenlenh-6
ID_1b4 [<-Noi dung lop 3]^C^C_tenlenh-7 [--] ID_c1 [Goi co dau]^C^C (menucmd "Gtlkt.pop1=-") (menucmd "P15=+tlkt.pop2") ***POP2 ID_2tieude [TLKT] ID_2a1 [Nội dung dòng 1]^C^C_tenlenh-1 ID_2a2 [Nội dung dòng 2]^C^C_tenlenh-2 ID_2a3 [Nội dung dòng 3]^C^C_tenlenh-3 ID_2a4 [Nội dung dòng 4]^C^C_tenlenh-4 [--] ID_2b1 [->Xếp lớp]
ID_2b2 [Nội dung lớp 1]^C^C_tenlenh-5
ID_2b3 [Nội dung lớp 2]^C^C_tenlenh-6
ID_2b4 [<-Nội dung lớp 3]^C^C_tenlenh-7 [--] ID_c1 [Gọi không dấu]^C^C (menucmd "Gtlkt.pop2=-") (menucmd"P15=+tlkt.pop1")

*Rồi bây giờ load menu tlkt lên cho cái pop1 hiển thị bạn sẽ thấy menu là tiếng việt không dấu. phía dưới cùng có mục Goi co dau khio bạn chọn nó sẽ tắt cái pop1 đi và gọi cáo pop2 lên là tiếng việt có dấu. Lúc này dòng dưới cùng là Gọi không dấu. Bạn chọn vào nó lại chuyễn sang không dấu.

*Một ví dụ như vậy để bạn dể hình dung và linh hoạt trong sử dụng các kiến thức về menu mình nêu trên tùy trường hợp cụ thể bạn ứng dụng các cái còn lại nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi viết nhận xét mong bạn không đứng vai trò nặc danh! Bạn có thể chọn Name/Url trong đó Url là http://duy782006.blogspot.com/ như vậy hay hơn nặc danh bạn nhé.